Pronestor Planner hero picture

Workspace Optimization

 

Behöver du större insikt i hur ditt kontor används?

Förbättra dina arbetsflöden med datadrivna insikter och återkoppling från dina användare

Med hjälp av data från vår produktsvit ger Insights dig en heltäckande bild av din organisations mötesaktiviteter. Och genom att kombinera data med återkoppling från användarna kan du få del av specifika åtgärdspunkter som förbättrar tillgängligheten, vilket är avgörande för medarbetarnas arbetsprocesser.

Planner Insights Features

Se utnyttjandegraden av era mötesrum

Workspace optimization med central överblick över användningen av möteslokaler

Mest använda mötesrum

Få inblick i när det är stor belastning på specifika möteslokaler

Tidpunkt med högst beläggning

Få inblick i när det är som störst belastning i receptionen

Förbättra er möteskultur

Mät antalet bokningar som inte bekräftas och få tillgång till underlag som gör det möjligt att förbättra möteskulturen

FAQ

Vill du veta mer om Insights? Du hittar svaret på dina frågor i vår databas och du får gärna kontakta oss om du har några frågor som du inte hittar svaret på.

Vilken information lämnas i Insight?

Du kan bland annat se bokningsfrekvens per mötesrum, vilka tider det finns flest bokningar, antal avbokade möten, antal besökare samt besöksflöden

Går det att hämta data för BI?

Ja, det går att hämta data från vårt API

Vilka har nytta av den här typen av information?

Alla som är intresserade av att optimera användningen av företagets mötesrum och resurser. Till syvende och sist gynnar workspace optimization även dina medarbetare och deras tid på kontoret

Vilken typ av information kan man få?

Med workplace analytics kan du se vilka mötesrum som används mindre frekvent än normalt, se om det behövs fler mötesrum med en viss kapacitet och analysera om medarbetarna har en bra möteskultur och gör avbokningar i god tid