Välj en produkt

Alla funktioner

Complete overview of visitors (past, present and future)

See who is visiting on a given day

Self-registration

Check-in via QR code

Check-in via name

Check-in via check-in code

Customized check-in data

Customized visitor badge

Pre-visit guidelines (directions, meeting details and check-in details)

Multiple entry points across multiple locations

SMS and email notifications for hosts

Let visitors read and accept NDA or similar

Car registration

Cloud

On-preimse

AD

API

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Det där som ingen läser men faktiskt borde

Support och programvaruförsäkring

Ingår i abonnemangsavtalet.

Leveransmodell

Levereras som en molntjänst eller en lokal lösning. Workspace erbjuds endast som molntjänst.

Konsulttjänster

Projektledning, implementering, utbildning och annat erbjuds till våra aktuella priser.

Priser och betalning

Samtliga priser är i EUR per månad och exklusive moms. Årlig betalning.

Redo att se vad Pronestor kan göra?