Välj en produkt

Alla funktioner

Easy desk booking

Plan your week(s)

Book via your 'favorites'

Book a desk via interactive floor map

Overview of work day

Book on behalf of a colleague

Group bookings

Find a colleague via search function

Find a colleague via floor map

See who's in the office

See where people are working from

Check in

Check out

Edit work day (location, status or desk)

Max seating capacity

Desk attributes

Calendar slider

Customization of your profile

Desk usage analytics

SSO

Cloud

On-premise

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Det där som ingen läser men faktiskt borde

Support och programvaruförsäkring

Ingår i abonnemangsavtalet.

Leveransmodell

Levereras som en molntjänst eller en lokal lösning. Workspace erbjuds endast som molntjänst.

Konsulttjänster

Projektledning, implementering, utbildning och annat erbjuds till våra aktuella priser.

Priser och betalning

Samtliga priser är i EUR per månad och exklusive moms. Årlig betalning.

Redo att se vad Pronestor kan göra?